Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro zarządu +48 691 232 323

Co to jest wyrób budowlany? Kiedy wystawiamy znak CE na konstrukcję stalową?

Zarówno wyroby budowlane, jak i konstrukcje stalowe, mogą otrzymać znak CE, który świadczy o poprawnym spełnieniu wszystkich wymagań tzw. Systemu Oceny Zgodności Komisji Europejskiej. Kiedy konstrukcja stalowa otrzymuje znak CE?

Wyrób budowlany — definicja

Zgodnie z art. 2 pkt 1 Rozporządzenia nr 305/201 „wyrób budowlany” to każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Tak też to pojęcie należy definiować zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy o wyrobach budowlanych.

Jakie wyroby znakowane są znakiem CE?

Znak CE może być wystawiony w przypadku wyrobów, dla których:

  • opracowano tzw. normy zharmonizowane odnoszące się do konkretnego produktu,
  • dla których Komisja Europejska opracowała tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne.

Kiedy nadawany jest znak CE?

Znak CE obowiązuje na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby go uzyskać, trzeba spełnić szereg wymogów, co wcale nie jest łatwe. W przypadku wyrobów budowlanych trzeba spełnić szereg różnych grup wymagań regulowanych przez postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011.

Nasza firma, która wykonuje konstrukcje stalowe w Poznaniu, dąży do tego, by wszystkie realizacje odpowiadały wysokim standardom.

Certyfikacja konstrukcji stalowych znakiem CE

Konstrukcje stalowe (i aluminiowe) podlegają ocenie zgodnie z systemem 2+. Wytwórca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań zgodności i przejścia audytu Zakładowej Kontroli Produkcji. Działania tego typu przeprowadzane są w laboratorium (własnym lub zewnętrznym). Sam audyt jednak musi być powierzony jednostce notyfikowanej.