Różnorodność wykonywanych przez nas zadań wymaga zatrudnienia ściśle wyspecjalizowanych pracowników z różnych branż, m.in. budowlanej, mechanicznej z odpowiednimi uprawnieniami. Ich zaangażowanie i odpowiedzialność znajduje odzwierciedlenie w profesjonalnej realizacji zleceń z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania z zakresu modelowania 3D (co przedstawiają poniższe zdjęcia) i obliczeń na etapie projektowania, a także najnowszych dostępnych technologii na etapie wykonania i montażu.